Ứng dụng chống cháy với mục tiêu cô lập ngọn lửa, ngăn cháy lan
Quy chuẩn mới về vật liệu chống cháy: sự đồng hành của chuyên gia giúp nâng cao hiệu quả
Từ năm 2021, Việt Nam đã áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia QCVN06:2021 và Nghị định 136, với nhiều thay…
Saint-gobain sẵn sàng các giải pháp chống cháy cho nhà và công trình theo chuẩn QCVN 06:2020/BXD
Ngày 06/10/2020 tại Hà Nội, Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam tham gia giới thiệu và trưng bày các giải pháp…