Khai thác Năng lượng Mặt trời qua Hệ mặt dựng
Ở Đông Nam Á khi xã hội tiến tới trung hòa carbon việc đặt mục tiêu về khí hậu với lượng…
3 Giải pháp giảm phát thải CO2 trong quá trình sản xuất xi măng và bê tông
Ngày 11/11/2022 tại Tp Hồ Chí Minh, Sika Việt Nam mang đến 3 giải pháp nhằm giảm lượng phát thải…
Công trình zero energy – Khái niệm, nhu cầu và Giải Pháp
Vấn đề chống biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải CO2 trong ngành xây dựng tại Việt…