Viện Toán Cao Cấp: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Viện Toán Cao Cấp Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào, KTS.…
The Zen Residence: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:The Zen Residence Tư vấn thiết kế: KTS Trịnh Anh Tuấn và cộng sự…
Khu nhà ở xã hội Epic’s Home: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khu nhà ở xã hội Epic’s Home Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn…
Nhà của Tiến: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Nhà của Tiến Tư vấn thiết kế: Châu Minh Tiến, Vương Trung Hữu Địa…
Sky House: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Sky House Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh và cộng sự…
CC Residence: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: CC Residence Tư vấn thiết kế: Trịnh Việt A Địa điểm: Tp. Hồ…
Trung tâm gốm Bát Tràng: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trung tâm gốm Bát Tràng Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào,…
Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Flamingo Đại…
Viettel Group headquarters: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Viettel Group Headquarters Tư vấn thiết kế: Gensler Địa điểm: Cầu Giấy, Hà…
Ngôi nhà Đức tại Tp. Hồ Chí Minh: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Ngôi nhà Đức tại Tp. Hồ Chí Minh Tư vấn thiết kế: Meihard…