VGBC tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về công trình xanh
Sắp tới, Hội đồng công trình xanh Việt Nam – VGBC (Vietnam Green Building Council) sẽ tổ chức khóa học…