Các loại hình kiến trúc cung điện Hoàng Thành Huế
Hoàng thành Huế, nơi đặt các công trình kiến trúc quan trọng nhất của triều Nguyễn (1802-1945), là một phần…
Vai trò của không gian xanh trong việc hình thành gắn bó nới chốn
“Gắn bó nơi chốn” (place attachment) là sự gắn bó về mặt cảm xúc của con người với một không…
V1 house – kiến trúc cầu nối
Chúng tôi luôn theo đuổi quan điểm thiết kế “Kiến trúc là cầu nối”, làm cầu nối giữa con người…