Mời tham gia Chuyên đề: Nhận diện kiến trúc quốc tế tại Việt Nam
Cùng với tiến trình phát triển và đổi mới đất nước, kiến trúc nước nhà cũng có những bước tiến…
Gặp gỡ mùa thu 2015 – Hội KTSVN: Hành nghề kiến trúc và hội nhập quốc tế
Ngày 28.11.2015 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội, Hội KTS Việt…