Mời tham gia Chuyên đề: Nhận diện kiến trúc quốc tế tại Việt Nam

Cùng với tiến trình phát triển và đổi mới đất nước, kiến trúc nước nhà cũng có những bước tiến vượt bậc so với các giai đoạn trước, và không thể không nói đến sự đóng góp của những KTS và các đơn vị tư vấn nước ngoài ở Việt Nam với nhiều hạng mục dự án, thể loại công trình phức tạp và quy mô lớn. Toàn cầu hoá trong bối cảnh hội nhập đã đem đến những cơ hội lớn kèm theo những thách thức không nhỏ đối với giới kiến trúc nước nhà, việc nhận diện những tác động ảnh hưởng của kiến trúc quốc tế tại Việt Nam trở nên nhu cầu cấp bách, một mặt để giới KTS xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, mặt khác cũng định hướng rõ nét hơn chiến lược phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc.

Để cung cấp những góc nhìn đa chiều, toàn cảnh về vấn đề này, Hội KTS Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Kiến trúc thực hiện số Chuyên đề: “Nhận diện kiến trúc quốc tế tại Việt Nam”.

Với những tác phẩm tiêu biểu của các KTS, đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện tại Việt Nam, TCKT số này sẽ cùng các chuyên gia trao đổi về những tác động tích cực và tiêu cực đến diện mạo kiến trúc đô thị Việt Nam trong tiến trình hội nhập, ngõ hầu tìm kiếm giải pháp thích ứng và vận dụng linh hoạt công nghệ trong thiết kế, khai thác yếu tố bản địa, kế thừa truyền thống trong kiến trúc đương đại …

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Nhận diện kiến trúc quốc tế tại Việt Nam).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 03/09/2021.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc