[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2022] – CN43
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Bùi Thế Long Mã số bình chọn: CN43 Wall house…
Mời bình chọn bài dự thi Hạng mục: Bán chuyên nghiệp – Cuộc thi Thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” 2022
Sau thời gian phát động, Cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 đã nhận được sự hưởng ứng…
THU19 – Giải Nhì Cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 – Hạng mục Chuyên nghiệp
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Hà Đức Cương Mã số tự chọn THU19 Giải Nhì…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2022] – BC59
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Minh Giang, Dương Quang Đạt, Nguyễn Quốc Anh,…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2022] – CN54
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: HML architecture Mã số bình chọn: CN54 Trong những năm…
VV000 – Giải Nhì Cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 – Hạng mục Bán Chuyên nghiệp
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Tô Hoàng Việt, Nguyễn Thành Vũ Mã số…
AQ201 – Giải Bình chọn Cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 – Hạng mục Bán Chuyên nghiệp
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Đoàn Quang Sơn, Ngô Trọng Phước, Nguyễn Bá Quyền…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2022] – CN35
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Tuấn Nghĩa Mã số bình chọn: CN35 Ý tưởng…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2022] – CN42
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Bùi Thế Long Mã số bình chọn: CN42 Vị trí…
CO148 – Giải Ba Cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 – Hạng mục Bán Chuyên nghiệp
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Phan Trần Khánh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng…