Bản sắc qua lăng kính KTS
Khi nhắc đến bản sắc trong kiến trúc, mọi người thường nghĩ tới những yếu tố mang tính biểu hiện…
Vai trò của không gian xanh trong việc hình thành gắn bó nới chốn
“Gắn bó nơi chốn” (place attachment) là sự gắn bó về mặt cảm xúc của con người với một không…
KTS Nguyễn Văn Tất: “Tính “nơi chốn” là một gợi ý quan trọng cho việc thiết kế nhà ở nông thôn Việt Nam”
Giành nhiều Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế với đồ án kiến trúc nhà ở nông thôn ngay từ khi…
Nơi chốn an lành
Có lẽ, giấc mơ về một ngôi nhà, một nơi chốn an lành, bình yên để trở về là giấc…
Một số “Nơi chốn” đô thị Việt Nam
Nếu tiếp cận đô thị dưới góc độ khoa học và lý tính, chúng ta sẽ tạo dựng các bản…
KTS Hoàng Thúc Hào: “Kiến trúc là hoa của đất”
Theo quan niệm của tôi, một kiến trúc thành công phải là “Hoa của đất” – với hàm ý, công…