Hà Nội muốn làm sân bay thứ 2 tại huyện Ứng Hòa
Sở Quy hoạc- Kiến trúc Hà Nội cho rằng việc xây dựng sân bay thứ 2 tại huyện Ứng Hòa…
Thiết kế ấn tượng của 7 sân bay trên thế giới
Những sân bay này có thiết kế ngoạn mục đến nỗi du khách ngỡ lạc vào những bảo tàng nghệ…