KTS Chris Bosse: Thách thức những hình thức truyền thống
LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) là xưởng nghiên cứu, và thử nghiệm kiến trúc viễn tưởng thành lập bởi Chris…