Phân loại biểu tượng “Con Nghê” trong văn hóa Việt
Tiếp theo Phần I trên Tạp chí kiến trúc số 12-2014  Với những biểu hiện vô cùng phong phú của…
Biểu tượng con Nghê trong văn hóa và nghệ thuật tạo hình Việt Nam
Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, bên cạnh con rồng đã được rất nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu,…