Pleiku – Hướng tới đô thị xanh – Đô thị vì con người
“Đô thị là một hệ Địa – Kinh tế – Sinh thái, trong đó các thành phần tự nhiên và…
Phóng sự ảnh: Pleiku hôm nay…
Về cơ bản, quy hoạch xây dựng phát triển thành phố Pleiku đang đi đúng hướng và đúng cơ cấu…
Yếu tố cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan và môi trường thành phố Pleiku
Với mục tiêu chiến lược là phát triển đô thị bền vững, hiện đại, lấy chất lượng sống của cộng…
Nâng cao năng lực quản lý Đô thị – Xây dựng Thành phố Pleiku bền vững và bản sắc
Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh…