Thủ khoa đầu ra ĐH Xây Dựng 2016: Tình yêu Kiến trúc đến từ những câu hỏi
Với lòng say mê học hỏi và sự nỗ lực hết mình trong chuyên ngành Kiến trúc. An Thị Thanh…