Đô thị nhân văn
Tết dương lịch, tôi tới nhà một người bạn Nhật thân thiết quen nhau gần 20 năm từ hồi anh…