Giải thưởng Khôi Nguyên – La Mã của KTS Ngô Viết Thụ và việc đào tạo KTS theo trường phái Beaux-Arts
Hệ thống trường Cao đẳng Mỹ thuật Kiến trúc của Pháp, đứng đầu là Viện Hàn lâm Pháp Quốc (Institute…
Tạo lập không gian thúc đẩy sáng tạo
Không gian khởi nguồn cho sáng tạo Tháng 2/2015, khi được dịp qua thăm lại Đại học Bách Khoa Hồng…
Ngôi nhà chung thời sơ khai
Khái niệm Hội KTS Việt Nam là “ngôi nhà chung” của giới Kiến trúc – Nơi tụ hội (trực tiếp…