Woven Screen Office/thiết kế: Takashi Niwa Architects
Với tên gọi “Woven Screen Office”, một văn phòng tại Hà Nội đã được Takashi Niwa Architects thiết kế bằng…
Khởi động dự án Hanoi Rethink và chương trình đào tạo Distributed Design
Với mong muốn thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo và chế tác kỹ thuật số tại Hà Nội,…
Hướng đến một xã hội mới do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 – Nơi làm việc sáng tạo và an toàn hơn
Với sự thúc đẩy bất ngờ trong thời gian gần đây đối với yêu cầu làm việc từ xa, cũng…
Thiết kế phòng họp hình kén linh hoạt của MIT và Google
Để đảm bảo tính riêng tư cho những cuộc thảo luận cũng như tạo ra một điểm nhấn cho không…