Chương trình hành động Hội KTS Việt Nam năm 2022: Sáng tạo – Kết nối – Hợp tác hiệu quả

Năm 2021 với Hội KTS Việt Nam là năm đầu tiên Nghị quyết Đại hội X (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai tích cực với việc kiện toàn tổ chức các bộ phận chức năng trực thuộc Ban Chấp hành (BCH), thực hiện Chương trình kế hoạch hoạt động toàn khóa và năm 2021 đã được Hội nghị BCH lần thứ 2-khóa X tại TP Hội An thông qua (ngày 12/12/2020).

Mặc dù hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là từ cuối tháng 4/2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai hoạt động của Hội và thực hiện một số sự kiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nhưng bằng nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, sự điều hành trực tiếp, hiệu quả của Chủ tịch Hội, Thường trực Ban Thường vụ, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành tốt Chương trình hoạt động năm 2021.

Linh hoạt sáng tạo trong hoạt động của các cấp hội, phát huy truyền thống là mái nhà chung của giới KTS, của văn nghệ sỹ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu kiến trúc và các lĩnh vực có liên quan; năm 2022 Hội KTS Việt Nam với tinh thần ứng phó linh hoạt và sáng tạo, chủ động, sẽ tiếp tục đổi mới một cách hiệu quả về nội dung và hình thức tổ chức. Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Về thực hiện Luật Kiến trúc và Nghị định 85/CP, tiếp tục chương trình đào tạo CPD và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đảm bảo chất lượng, công bằng, dân chủ , công khai và kịp thời cho các KTS.
 2. Tiếp tục bám sát Chính phủ, Bộ ban ngành TƯ và chính quyền địa phương để kết nối thật sự hiệu quả, tạo điều kiện cho Hội và KTS ở các vùng, miền được hoạt động, hành nghề cạnh tranh, bình đẳng; xác lập quy chế quản lý kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đóng vai trò rõ ràng, chuẩn xác trong hoạt động kiến trúc tại địa phương.
 3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm có nội dung thiết thực, hiệu quả; các cuộc thi kiến trúc thích ứng, thiết thực góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng và hiểu biết pháp luật cho giới nghề.
 4. Kiện toàn tổ chức Trung tâm Truyền thông Kiến trúc và nhân sự TBT Tạp chí Kiến trúc. Thực hiện Chương trình chuyển đổi số (do Viện Kiến trúc chủ trì), trước mắt phục vụ công tác quản lý hội viên trên toàn quốc và các cơ quan TƯ Hội.
 5. Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Điều lệ Hội khóa X đã được Bộ Nội vụ phê duyệt đến từng cơ sở Hội.
 6. Tiếp tục thực hiện nghiên cứu 05 Chương trình, đề án nghiên cứu được phê duyệt theo Định hướng phát triển Kiến trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện nghiên cứu đề tài được Vigroup tài trợ; các Chương trình nghiên cứu nhánh phù hợp khác; tiếp tục bám sát đề xuất để thực hiện đề tài “Nửa thế kỷ Kiến trúc Việt Nam sau thống nhất đất nước (1975-2025)”.
 7. Tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội khi được Bộ Xây dựng yêu cầu. Gắn kết chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ ban ngành TƯ để thực hiện các Chương trình, đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 8. Tổ chức các sự kiện còn chậm trong năm 2021, trong đó tập trung vào Liên hoan KTS trẻ toàn quốc; phát động GTKTQG lần thứ XIV-2022; tổ chức cuộc thi kiến trúc với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh; các Giải thưởng Kiến trúc vùng, miền (thí điểm); tổ chức Trại sáng tác 2022 cho KTS; các hội thảo, tọa đàm thường niên và đột xuất ở TƯ và các vùng, miền.
 9. Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó có Hội KTS Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành TƯ và Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam. Đây là việc rất quan trọng, liên quan và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Hội ta, vì thế Ban Thường vụ cần quán triệt sâu sắc đến các ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội về nhận thức, để khẳng định vai trò của Hội KTS Việt Nam, tổ chức Chính trị – xã hội – nghề nghiệp do Bác Hồ và Đảng thành lập từ năm 1948, phục vụ mục tiêu chính trị trên lĩnh vực sáng tạo kiến trúc, xây dựng và phát triển nền Kiến trúc Việt Nam hiện đại và bản sắc, là mái nhà chung tin cậy, ấm áp của giới KTS Việt Nam. Điều này đã được khẳng định qua Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị thành lập Đoàn KTS; các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ như NQ 22, NQ33 và của Ban Tuyên giáo TƯ. Gắn bó chặt chẽ sự chỉ đạo của các Ban Đảng, đặc biệt là Ban Tuyên giáo TƯ để vận hành hoạt động Hội được chuẩn, kịp thời, đồng thời được tạo điều kiện hỗ trợ.
 10. Kết nối-Gắn bó-Hợp tác hiệu quả với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các Hội trong khối Liên hiệp VHNT và KHKT, các đơn vị chuyên môn trên cơ sở chủ động từ Hội các cấp, tạo mối liên kết bền vững giữa KTS với và các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, triển khai chuyên môn, chú trọng khu vực ngoài nhà nước.
 11. Đẩy mạnh các hình thức hoạt động của KTS trẻ một cách hiệu quả và đa dạng. Tạo lập sự gắn bó giữa các thế hệ KTS, trên cơ sở đồng cam, thấu hiểu. Xác định rõ lực lượng KTS trẻ đóng vai trò quyết định cho phát triển kiến trúc nước nhà hiện tại và tương lai.
 12. Cố gắng chủ động, tự chủ nguồn thu tích cực, hiệu quả theo từng năm từ sự phối kết hợp hoạt động với các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức lập, đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu kiến trúc; hoạt động của các đơn vị thuộc Hội tiến dần đến tự chủ tối đa, tìm kiếm các nguồn tài trợ trên cơ sở hai bên cùng có lợi theo quy định của pháp luật.
 13. Củng cố tổ chức các Hội cơ sở, đặc biệt là những Hội đã quá nhiệm kỳ nhưng không tổ chức Đại hội (Hội KTS Quảng Ninh, Hội KTS Bà Rịa-Vũng Tàu) và tiếp tục phát triển hội viên mới theo đúng quy định của Điều lệ Hội.
 14. Thực sự đổi mới truyền thông mạnh mẽ để tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Tập trung ở các mạng truyền thông, truyền hình quốc gia.
 15. Đẩy mạnh Hợp tác quốc tế, chú trọng quan hệ chính thống theo mạng lưới của UIA và ARCASIA; đẩy mạnh gắn kết hoạt động hành nghề tư vấn; chọn lọc và đưa vào thử nghiệm các chương trình đào tạo CPD kết hợp nâng cao tri thức chuyên môn với các tổ chức và chuyên gia khu vực châu Á và các châu lục khác.
 16. Dù còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo hiệu quả, sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ, sự quyết tâm của BCH, sự ủng hộ đồng hành của KTS, chúng ta tin tưởng rằng, Chương trình kế hoạch năm 2022 đã đề ra sẽ được hoàn thành, góp phần vào thành công của Chương trình toàn Khóa của Hội KTS Việt Nam khóa X.

*Tên bài do TCKT đặt. Trích “BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022” Đã được Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) thông qua ngày 26/12/2021

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2021)

Xem thêm: 10 dấu ấn kiến trúc nổi bật năm 2021