10 dấu ấn kiến trúc nổi bật năm 2021

Đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, khiến năm 2021 khép lại với vô vàn những khó khăn và thách thức trên tất cả các lĩnh vực. Chào đón năm 2022 với tinh thần thích ứng đại dịch, khuyến khích những tín hiệu lạc quan và tươi sáng, Hội KTS Việt Nam điểm lại 10 sự kiện kiến trúc nổi bật trong năm 2021. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

1. Những văn bản mới tác động đến lĩnh vực hành nghề kiến trúc

Thực hiện Luật Kiến trúc, trong năm 2021, Hội KTS Việt Nam đã hoàn thành cơ bản chương trình soạn thảo hệ thống văn bản giai đoạn một, phục vụ kịp thời cho yêu cầu hành nghề của KTS toàn quốc. Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực hành nghề đã được ban hành cụ thể như sau:

“Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/1/2021. Đây là cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực và văn hoá hành nghề kiến trúc; thực hiện việc xem xét xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc.

“Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS hành nghề” được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-KTSVN ngày 12/1/2021. Hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục (gọi tắt là CPD) giúp cho KTS hành nghề liên tục cập nhật kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, quy định chuyên ngành, công nghệ mới, các trào lưu xu hướng kiến trúc mới và kỹ năng hành nghề. Việc duy trì phát triển nghề nghiệp liên tục hằng năm thông qua hình thức tích lũy điểm là một trong số các yêu cầu bắt buộc để gia hạn chứng chỉ hành nghề của KTS theo quy định.

“Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc” được ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KTSVN ngày 6/4/2021. Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với 280 câu hỏi trên 4 lĩnh vực: Kinh nghiệm nghề nghiệp; Kiến thức Pháp luật; Kiến thức chuyên môn; Quy tắc ứng xử nghề nghiệp vào cuộc sống.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/dien-dan/bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc.html

2. Trung tâm phát triển hành nghề kiến trúc – Hội KTS Việt Nam ra đời, bổ sung một hình thức hoạt động mới trong chức năng tham gia quản lý nhà nước của Hội KTS Việt Nam

Trung tâm Phát triển hành nghề kiến trúc thuộc Hội KTS Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-HKTSVN, ngày 27/4/2021 và chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình – hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục, tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho các KTS …

Trong năm 2021, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị và tổ chức thành công 9 chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục, cấp 2262 chứng nhận tích lũy điểm CPD cho các KTS. Đồng thời, tổ chức 1 kỳ thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc vào ngày 9/7/2021, có 139/141 thí sinh đạt kết quả thi theo yêu cầu.

Chi tiết xem tại: Hội KTS Việt Nam tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

3. Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phê duyệt Quyết định 1246/QĐ-TTg về Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Hội KTS Việt Nam và Bộ Xây dựng soạn thảo. Mục tiêu tổng quát của định hướng là tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để hoàn thành mục tiêu tổng quát, kế hoạch cần hoàn thành 5 nhiệm vụ cụ thể. Một là, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc. Hai là, xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc. Ba là, xây dựng đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh và thiên tai; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc. Bốn là, xây dựng đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững. Năm là, xây dựng kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/dinh-huong-phat-trien-kien-truc-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-2050.html

4. 5 chương trình đề án nghiên cứu phát triển kiến trúc do Hội KTS Việt Nam chủ trì

Các đề án được Hội KTS chủ trì và triển khai đồng bộ theo Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể là:

  • Đề án lưu giữ, trưng bày các giá trị bản sắc kiến trúc của các dân tộc Việt Nam;
  • Đề án nghiên cứu về bảo tồn, phát huy, làm mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam;
  • Đề án kiến trúc nông thôn từ truyền thống đến hiện đại, gắn kết thời kỳ hội nhập;
  • Đề án đào tạo, đổi mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTS theo xu hướng hội nhập quốc tế
  • Đề án xây dựng, phát triển hệ thống lý luận, phê bình kiến trúc Việt Nam.

5. Hội thảo “Kiến trúc với môi trường sạch và ứng phó dịch bệnh”

Hưởng ứng Thông điệp ngày Kiến trúc thế giới 2021, hội thảo được tổ chức sáng ngày 2/10/2021 tại trụ sở Hội KTS Việt Nam. Các diễn giả đã đưa ra các vấn đề từ môi trường và biến đổi khí hậu, kiến trúc công cộng và cảnh quan sinh thái đến nhà ở, đặt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, theo dõi nhiệt tình của đông đảo KTS trên cả nước. Điều này thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của giới KTS Việt Nam cũng như trách nhiệm, chung tay cùng tạo lập, xây dựng nên các công trình và đô thị xanh hơn, bền vững hơn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu cũng như các đại dịch toàn cầu…

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/hoi-thao-kien-truc-voi-moi-truong-sach-va-ung-pho-dich-benh-nhung-thay-doi-dap-ung-xa-hoi-moi.html

6. Hội thảo “ Hướng tới 50 năm kiến trúc Việt Nam 1975-2025”

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động năm 2021 của Hội KTS Việt Nam, Hội thảo “Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975 – 2025” được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã thu hút hơn 1000 đại biểu tham dự. Hội thảo ghi nhận những góc nhìn đa chiều của giới KTS về quá trình phát triển kiến trúc nước nhà trong 50 năm vừa qua. Đồng thời, bổ sung ý kiến cho đề án nghiên cứu cấp nhà nước: “50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975-2025” nhằm đánh giá toàn diện quá trình phát triển kiến trúc, khẳng định những thành tựu đã đạt được của ngành kiến trúc, cũng như những tồn tại cần phải khắc phục, hướng tới kiến tạo nền kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc trong thế giới hội nhập.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/hoi-thao-huong-toi-50-nam-kien-truc-viet-nam-1975-2025-chuyen-minh-manh-me-theo-su-phat-trien-cua-dat-nuoc.html

7. Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ XIII (2020-2021) với chủ đề “Khai thác bản địa – Kết nối công nghệ”

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (KTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập và giao Hội KTS Việt Nam chủ trì cùng Bộ Xây Dựng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng tổ chức. Giải thưởng kỳ thứ 13 (năm 2020-2021) đề cao tinh thần “Khai thác bản địa – Kết nối công nghệ”, tôn vinh các tác phẩm và tác giả có nhiều sáng tạo kiến trúc theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng vẫn gắn liền bản sắc vùng miền, bền vững, thân thiện và nhân văn mang lại tiện nghi tốt nhất cho cộng đồng với đầu tư hiệu quả. Giải thưởng năm nay thu hút 212 tác phẩm tham dự ở các thể loại: Quy hoạch xây dựng đô thị – nông thôn; thiết kế công trình; thiết kế cảnh quan; thiết kế nội thất; bảo tồn di sản; lý luận phê bình, phản biện kiến trúc. Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn được 48 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu để trao giải gồm: 5 Giải Vàng, 16 Giải Bạc, 27 Giải Đồng.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/le-trao-giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-lan-thu-xiii-2020-2021.html

8. Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 – Vinh danh 64 đồ án xuất sắc của sinh viên kiến trúc, xây dựng

Giải thưởng Loa Thành được Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội KTS Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức thường niên nhằm động viên, khuyến khích những bạn sinh viên năm cuối có năng lực tốt trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng trước khi ra trường, qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ sư, KTS trẻ. Giải thưởng Loa Thành năm nay đã nhận được188 đồ án đến từ 20 trường trong toàn quốc. Hội đồng đã thống nhất Giải thưởng Loa Thành năm nay gồm: 5 giải Nhất, 13 giải Nhì, 23 giải Ba, 23 giải Khuyến khích. Năm 2022, Hội KTS Việt Nam sẽ chuyển giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ Chức danh chủ tịch Hội đồng giải thưởng.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/le-trao-giai-thuong-loa-thanh-lan-thu-33.html

9. Hội nghị BCH khóa X lần thứ 3 và Hội thảo gặp gỡ mùa thu 2021: Kiến trúc Việt Nam với chuyển đổi số để hội nhập

Gặp gỡ Mùa thu là chuỗi hội thảo thường niên do Hội KTS Việt Nam tổ chức. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năm nay là năm đầu tiên hội thảo được tổ chức dưới cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến từ 2 đầu cầu Hà Nội – TP. HCM với gần 1000 KTS tham dự. Hội thảo lần này hướng đến những vấn đề kiến trúc và chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh hội nhập với 6 nội dung chính: Chuyển đổi số ngành xây dựng và kiến trúc; KTS trong dòng chảy số; Chuyển đổi số trong thiết kế – Thực tiễn và Nhu cầu; Xu hướng phát triển của các khu đô thị thông minh ở Việt Nam và đề xuất thực hiện; Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và Kinh tế nền tảng vào thị trường Bất Động sản – Proptech (Property Technology); Kinh nghiệm triển khai BIM.

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/hoi-thao-gap-go-mua-thu-2021-kien-truc-viet-nam-voi-chuyen-doi-so-de-hoi-nhap.html

10. Tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021

Với mong muốn tôn vinh kết quả của Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội, đồng thời, tạo ra một nền tảng kết nối các nguồn lực và tài năng trong lĩnh vực văn hoá sáng tạo, Hội KTS Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc phối hợp với UNESCO, UBND Quận Hoàn Kiếm tổ chức Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo, hướng tới trở thành sự kiện thường niên.

Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021 diễn ra từ ngày 24 đến 31/12/2021 tại địa chỉ Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm – Hoàn Kiếm – Hà Nội bao gồm các không gian triển lãm và trình diễn từ thiết kế thời trang, nghệ thuật thư pháp, kí hoạ, âm nhạc thử nghiệm, sắp đặt trình diễn video art, trình diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống thử nghiệm

Các buổi tọa đàm, chia sẻ của các nghệ sỹ, các kiến trúc sư, các chuyên gia trong khuôn khổ Tuần lễ, về các chủ đề xuyên suốt liên quan đến sáng tạo đã thu hút sự tham gia của giới trẻ sáng tạo, các nhà quản lý và hoạch định chính sách và các nhà khoa học…

Chi tiết sự kiện xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/tuan-le-khoi-nguon-sang-tao-cong-huong-cam-xuc-va-dam-me-sang-tao.html

KTS Nguyễn Ánh Dương
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2021)

Xem thêm: