Chương trình liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VII-2017 tại Thái Nguyên

Từ ngày 02/11 – 04/11/2017,  tại thành phố Thái Nguyên sẽ chính thức diễn ra chương trình liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VII-2017 với chủ đề “KTS trẻ toàn quốc về với An toàn khu kháng chiến”  .

Chương trình được diễn ra trong 3 ngày với rất nhiều những hoạt động có ý nghĩa.

Dưới đây là lịch trình cụ thể của chương trình:

Xem thêm: Thành lập Ban điều hành Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ Việt Nam lần thứ VII- Thái Nguyên 2017

Đinh Hằng – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc