Đại hội CLB KTS Trẻ Thái Nguyên (2019-2022): Phát huy tinh thần sáng tạo – Đoàn kết

Ngày 12/10/2019, tại TP Thái Nguyên, Đại hội CLB KTS Trẻ Thái Nguyên (nhiệm kỳ 2019 – 2022) đã thành công tốt đẹp. Sự ra mắt Ban chấp hành mới tại đại hội đã kiện toàn tổ chức của CLB, sẵn sàng cho những hoạt động hiệu quả và thiết thực hơn trong thời gian tới.

CLB KTS trẻ Thái Nguyên thuộc Hội KTS Thái Nguyên, được thành lập ngày 15/12/2016. Cho đến này, CLB đã có 79 thành viên chính thức. KTS Phan Văn Tráng, Chủ nhiệm CLB Trẻ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, cho biết: “Trong thời gian qua, CLB KTS trẻ Thái Nguyên chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết và động viên các KTS trẻ, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, làm tốt nhiệm vụ của Hội KTS Thái Nguyên, Hội KTS Việt Nam và CLB KTS trẻ Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ tới, các thành viên CLB KTS trẻ Thái Nguyên thống nhất khắc phục một cách triệt để những điều chưa làm được trong nhiệm kỳ IV, giữ vững và phát huy những thế mạnh của CLB, tăng cường trao đổi thông tin và sự liên kết giữa các thành viên. Theo đó, CLB sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • Nghiên cứu đề xuất những ý tưởng mới trong sinh hoạt CLB để làm phong phú thêm các hoạt động của CLB;
 • Đề xuất với Lãnh đạo Hội KTS Thái Nguyên thành lập Giải thưởng Kiến trúc Thái Nguyên để động viên các Kiến trúc sư đang hành nghề chăm chút các đồ án của mình ngay từ những nét vẽ đầu tiên và cũng là tiền đề để KTS trẻ có thể hướng tới các Giải thưởng kiến trúc Việt Nam trong thời gian sắp tới;
 • Trong nhiệm kỳ tới, CLB KTS trẻ Thái Nguyên sẽ lên kế hoạch để tham gia CLB KTS trẻ Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc với mục tiêu giao lưu học hỏi chuyên môn nghề nghiệp, tăng cường sự đoàn kết với CLB KTS trẻ các tỉnh bạn.
 • Và đặc biệt, CLB KTS trẻ Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng phương hướng hoạt động tập trung đi vào chiều sâu để phát triển kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho các KTS trẻ thông qua các hoạt động như: Hội thảo, mời các chuyên gia để truyền tải kinh nghiệm, xây dựng các chương trình học thuật theo từng chuyên đề, Kết nối với các đơn vị cung ứng vật liệu để các KTS trẻ hiểu thêm về các sản phẩm vật liệu mới, công nghệ mới áp dụng vào công tác chuyên môn…

Tại Đại hội, CLB KTS trẻ Thái Nguyên đã bầu chọn và ra 05 đồng chí vào Ban chủ nhiệm và 3 đồng chí vào Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2019-2022

Ban chủ nhiệm:

 1. KTS: Nguyễn Trọng Hà – CN CLB
 2. KTS: Nguyễn Thành Hưng
 3. KTS: Nguyễn Mạnh Hoàng
 4. KTS: Nguyễn Thanh Bằng
 5. KTS: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Ban kiểm tra:

 1. KTS: Nguyễn Bá Mạnh
 2. KTS: Phạm Xuân Trường
 3. KTS: Vũ Quốc Tùng

Đại hội kêu gọi các đồng chí là thành viên CLB KTS trẻ Thái Nguyên phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện, đoàn kết thực hiện hoàn thành các kế hoạch hoạt động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để tạo ra một làn gió mới cho hoạt động của CLB KTS trẻ Thái Nguyên.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 09-2019)