Đổi mới hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ IX (2015-2020)

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc

Hội đồng Kiến trúc nhiệm kỳ IX gồm 16 thành viên được Ban chấp hành TƯ Hội KTS Việt Nam họp lần thứ 2 ngày 28/12/015 tại Hà Nội bầu ra. Hội đồng Kiến trúc là tổ chức tư vấn khoa học và nghệ thuật đại diện cho giới KTS Việt Nam về tri thức và nghề nghiệp, hoạt động trên cơ sở đề cao tính khoa học, khách quan vì sự nghiệp phát triển kiến trúc nước nhà, đồng thời góp phần nâng cao uy tín chuyên môn của Hội KTS Việt Nam trước Nhà nước và cộng đồng xã hội.

LTS: Hội nghị Ban Chấp hành Hội KTS Việt Nam khóa 9 đã tiến hành Bầu cử Hội đồng Kiến trúc gồm 16 thành viên. Trong mục Diễn đàn KTS số này, TCKT trân trọng giới thiệu bài viết của một số thành viên Hội đồng Kiến trúc và các hoạt động của giới nghề trong thực tiễn quá trình hội nhập.
LTS: Hội nghị Ban Chấp hành Hội KTS Việt Nam khóa 9 đã tiến hành Bầu cử Hội đồng Kiến trúc gồm 16 thành viên. Trong mục Diễn đàn KTS số này, TCKT trân trọng giới thiệu bài viết của một số thành viên Hội đồng Kiến trúc và các hoạt động của giới nghề trong thực tiễn quá trình hội nhập.

Đây là sứ mệnh cao cả mà Hội KTS Việt Nam trao cho Hội đồng Kiến trúc. Nhận thức được tầm quan trọng của các nhiệm vụ được giao phó nhưng không dễ thực hiện, nên ngay từ phiên họp đầu tiên Hội đồng Kiến trúc khóa IX đã thống nhất về sự cần thiết phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng nhằm mục tiêu hướng tới hội viên và xã hội để hy vọng có thể hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ đặt ra.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng kiến trúc nhiệm kỳ IX xuất phát từ việc đánh giá thực tiễn hành nghề kiến trúc, tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu và rộng vào khu vực ASEAN và quốc tế cũng như kết quả hoạt động của Hội đồng Kiến trúc nhiệm kỳ VIII. Có thể nói, chính yếu tố hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có dịch vụ tư vấn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực kiến trúc ở nước ta, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng đổi mới và đổi mới một cách sâu sắc nội dung và phương thức hoạt động.

Stitched Panorama

Thực tế hành nghề kiến trúc trong những năm qua cho thấy: Kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường tự nhiên và nhân văn, do Hội KTS Việt Nam đi đầu khởi xướng từ nhiệm kỳ trước ngày càng được nhiều KTS hưởng ứng và sáng tạo những công trình có giá trị, thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội; Đồng thời kiến trúc hướng đến sự đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, nhất là ở những nơi còn nhiều khó khăn – Kiến trúc cộng đồng đang được khẳng định với những công trình kiến trúc mới, ý tưởng sáng tạo nghiên cứu chuyên sâu, chủ yếu của các KTS trẻ được đánh giá cao, thể hiện xu hướng kiến trúc có trách nhiệm với xã hội rất đáng được trân trọng; Tương tự là kiến trúc địa phương hiện đại theo vùng, miền hay bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc và đô thị đang định hình theo hướng đặc trưng và chuyên nghiệp,…

Đây là những xu hướng kiến trúc chính góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc, rất cần được tập trung đầu tư và khuyến khích phát triển, trong đó có vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Kiến trúc khóa IX.
Góp phần vào thành công của các xu hướng kiến trúc nêu trên, không thể thiếu công tác nghiên cứu lý luận, phê bình và truyền thông kiến trúc. Lý luận kiến trúc không thể thiếu được đối với công tác phản biện xã hội về kiến trúc, trong đào tạo KTS và nâng cao tri thức về kiến trúc cho cộng đồng, xã hội.

Nhưng trên thực tế nhiều năm qua, đây là lĩnh vực còn nhiều yếu kém. Vì vậy trong nhiệm kỳ IX nhất thiết phải lựa chọn những vấn đề ưu tiên, đổi mới phương thức hoạt động và tập trung trí tuệ để thực hiện, chẳng hạn: Chú trọng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của các Hội KTS địa phương dưới hình thức Câu lạc bộ KTS, Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiến trúc,.. theo phương thức liên kết, phối hợp giữa các địa phương với nhau, giữa trung ương với địa phương và giữa các KTS trong nước với nước ngoài bằng cách tổ chức định kỳ theo khu vực các sinh hoạt chuyên môn, lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và triển khai nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực tiễn kiến trúc địa phương; Đồng thời có kế hoạch từng bước xây dựng hệ thống cơ sở lý luận cho từng chuyên ngành kiến trúc Việt Nam, như Kiến trúc xanh, Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị,…

Mặt khác, môi trường hành nghề lành mạnh có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tác phẩm kiến trúc. Môi trường hành nghề lành mạnh, trong đó đảm bảo minh bạch trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của KTS theo thông lệ quốc tế chỉ có thể được điều tiết thông qua Luật Kiến trúc sư hay Luật hành nghề kiến trúc, nhất là hiện nay nước ta đang hội nhập sâu và rộng vào khu vực và quốc tế. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, môi trường hành nghề kiến trúc ở nước ta vẫn tồn tại nhiều bất cập, thiếu bình đẳng. Nhận thức sâu sắc điều đó, trong nhiệm kỳ VIII, với nhiều nỗ lực, Hội KTS Việt Nam đã hoàn thành Dự thảo Luật Hành nghề kiến trúc. Nhiệm kỳ IX, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Kiến trúc là hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật hành nghề kiến trúc và cùng với Hội KTS Việt Nam tham gia phối hợp hiệu quả với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để Luật hành nghề kiến trúc sớm đi vào cuộc sống.

Đó là một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong chương trình công tác của Hội đồng kiến trúc nhiệm kỳ IX. Với sự chủ động và nỗ lực làm việc của từng thành viên Hội đồng, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam và sự tham gia nhiệt tình của các KTS, hy vọng Hội đồng kiến trúc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển Kiến trúc nước nhà.

PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc – Số 12-2015)