Hội KTS Việt Nam gửi góp ý về phương án xây dựng Đồi Dinh Đà Lạt tới UBND tỉnh Lâm Đồng

Mới đây, Hội KTS Việt Nam đã gửi văn bản góp ý về phương án xây dựng Đồi Dinh Đà Lạt tới UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đó, Hội nhấn mạnh: “Giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đây (khu vực đồi Dinh) là không phù hợp. Nên giữ là Đồi xanh có công trình Dinh Tỉnh trưởng để không làm mất đặc trưng cảnh quan đô thị của Đà Lạt”

Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận được nhiều ý kiến của các kiến trúc sư thể hiện sự không đồng tình với 03 phương án kiến trúc khách sạn có quy mô 10 tầng với khối tích lớn tại khu vực Đồi Dinh thành phố Đà Lạt được trưng bày để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại thành phố Đà Lạt.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận thấy ý kiến phản biện của nhiều kiến trúc sư là có sơ sở, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của kiến trúc sư đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Dinh Tỉnh trưởng và cảnh quan khu vực Đồi Dinh – một đặc trưng đặc sắc và độc đáo của kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt nhằm phục vụ nhu cầu của cuộc sống đương đại không chỉ của người dân Đà Lạt, Lâm Đồng mà còn của nhân dân cả nước.

Về việc này, tại công văn số 40/KT ngày 15 tháng 4 năm 2019, Hội kiến trúc sư Việt Nam, trong khi góp ý về đồ án Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt đã nhấn mạnh: “Giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đây (khu vực đồi Dinh) là không phù hợp. Nên giữ là Đồi xanh có công trình Dinh Tỉnh trưởng để không làm mất đặc trưng cảnh quan đô thị của Đà Lạt

Vì mục đích trân trọng và bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên để xây dựng Thành phố Di sản Đà Lạt, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, kiến trúc sư trên cả nước và không nên xây dựng công trình khách sạn trên đồi Dinh.
Hội Kiến trúc sư tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về phương án quy hoạch tại Đồi Dinh cũng như về đồ án Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt để có những ý kiến đóng góp thiết thực sau.

Toàn văn bản:

 

© Tạp chí kiến trúc

Xem thêm: