Đà Lạt đổi mảng xanh khu đất vàng đồi Dinh lấy khách sạn?

Đồi Dinh nơi có dinh Tỉnh trưởng là “đất vàng” với diện tích rộng, tầm nhìn cao nhất trong khu vực và đó cũng là mảng xanh hiếm hoi ở trung tâm Đà Lạt - Ảnh: M.VINH
Đồi Dinh nơi có dinh Tỉnh trưởng là “đất vàng” với diện tích rộng, tầm nhìn cao nhất trong khu vực và đó cũng là mảng xanh hiếm hoi ở trung tâm Đà Lạt – Ảnh: M.VINH