Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam”

Vào sáng ngày 13 tháng 4 năm 2021, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường Thể chế và Nâng cao Năng lực cho Phát triển Đô thị ở Việt Nam”. 

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của các Bộ ngành có liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, và các đơn vị triển khai dự án là Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), và Vụ Quản lý Quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đại diện các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, đối tác tư nhân, các nhà khoa học, học giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Mục tiêu tổng thể của dự án là tăng cường năng lực giúp các cơ quan bộ ngành và địa phương phát triển và thực hiện chính sách đô thị, cùng với các giải pháp sáng tạo và có sự tham gia của người dân để giúp công tác quy hoạch và quản lý đô thị ở các thành phố của Việt Nam hiệu quả hơn. Tăng cường thể chế và xây dựng năng lực là rất cần thiết và phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa ở cấp quốc gia và trên toàn cầu.

UN-Habitat là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và điều phối tổng thể việc triển khai dự án. Bộ Xây dựng (BXD) đóng vai trò cơ quan chủ quản dự án, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị (trực thuộc BXD) đóng vai trò chủ dự án, Cục Phát triển Đô thị (trực thuộc BXD), Vụ Quản lý quy hoạch (trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư) là các đơn vị đồng triển khai dự án, và Dự án hỗ trợ 03 thành phố được lựa chọn triển khai Hợp phần thí điểm.

Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà (bên phải) ký cam kết của 2 bên triển khai Dự án ISCB với đại diện UN-Habitat tại Việt Nam

Các đô thị  đã  là động lực cho sự  phát triển và tăng trưởng kinh tế  ở  Việt Nam khi đóng góp khoảng 70% tổng GDP. Tuy nhiên, sự lan nhanh thiếu sự kiểm soát của các đô thị cũng làm nảy sinh các vấn đề: bất bình đẳng thu nhập, phát triển phi chính thức, thiếu hụt hạ  tầng và dịch vụ  cơ bản, thiếu hụt nhà  ở, các vấn đề về  sức khỏe do ô nhiễm và đại dịch cũng như suy thoái môi trường. Những thách thức kể trên sẽ gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa. Các đô thị Việt Nam, đặc biệt là các đô thị thứ cấp, sẽ phải đối mặt với thách thức lựa chọn hướng phát triển phù hợp, trong khi vẫn phải nỗ  lực duy trì khả  năng chống chịu cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo

Nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các thành phố trong việc tăng cường cơ chế quản lý và quy hoạch đô thị tích hợp, UN-Habitat đã phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện đề xuất dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” (gọi tắt là dự án ISCB). Dự án đã nhận được tài trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ – SECO để triển khai trong giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển bao trùm và tăng cường khả năng chống chịu cho đô thị Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tin tưởng Dự án sẽ đem đến nhiều ý tưởng và giải pháp mới, phù hợp với thực tiễn xây dựng thể chế về phát triển đô thị tại Việt Nam, đồng thời, các bên tham gia sẽ được tăng cường năng lực một cách tối đa, nâng cao khả năng tham mưu cũng như những đóng góp cho sự phát triển của Ngành nói riêng và Việt Nam nói chung”

Đức Huy
© Tạp chí kiến trúc