KTS Nguyễn Tấn Vạn Chủ tịch Hội KTS Việt Nam gửi lời chúc tết tới bạn đọc và anh chị em KTS

KTS Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam
KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam

Năm cũ sắp hết năm mới cần kề. Cũng như mọi năm, Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam xin được đăng tải thư chúc tết của KTS Nguyễn Tấn Vạn Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, gửi lời chúc tới toàn thể bạn đọc cũng như các anh chị KTS.

KTS Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam