Sự kiện Creatives’ Meetup và cuộc thi Circular Living Design Challenge

Vào ngày 15/07/2022, tại Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện Creatives’ Meetup và cuộc thi Circular Living Design Challenge do Quỹ Fab City phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Sự kiện “Creatives’ Meetup” nhằm tạo ra những kết nối ý nghĩa trong hệ sinh thái sáng tạo tại Hà Nội và lan tỏa cũng như trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến Thử thách thiết kế Đời sống tuần hoàn.

Với chủ đề Đời sống tuần hoàn cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ có khả năng thúc đẩy và phát triển những giá trị, di sản của thành phố Hà Nội trong nền kinh tế văn hóa và sáng tạo, thử thách thiết kế , đồng thời khuyến khích các hướng thiết kế, những phát kiến mang tính chất liên ngành, sáng tạo và bền vững, thể hiện được tài năng của cộng đồng chế tác, thiết kế, và sáng tạo của Việt Nam. Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/07 đến 05/08, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Hanoi Rethink do 3 tổ chức UNESCO, UNIDO và UN-Habitat đồng thực hiện.

Cuộc thi thiết kế Đời sống tuần hoàn kêu gọi mọi ý tưởng thiết kế sáng tạo liên quan đến các chủ đề sau:

  •  Di sản, chế tác mỹ nghệ, và công nghệ mới
  • Các ứng dụng thiết kế phân tán
  • Hệ thống thực phẩm và nguyên vật liệu mới
  • Biến rác thải thành giá trị
  • Mô hình giáo dục mới

Các ý tưởng có thể tìm chất liệu sáng tác từ những nghề truyền thống, công nghệ chế tác kỹ thuật số và thiết kế mở rộng. Cuộc thi mong muốn kêu gọi các ý tưởng có những sự kết hợp độc đáo, giữa quá khứ và tương lai, giữa cái cũ và cái mới, giữa cái vô hình và hữu hình, thông qua những chiến lược mới mẻ, hướng tiếp cận và giải pháp sáng tạo.

Xem thêm: Khởi động dự án Hanoi Rethink và chương trình đào tạo Distributed Design

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc