Singapore hướng tới trở thành một ”quốc gia thông minh”

Singapore sẽ thiết lập một trung tâm nghiên cứu an ninh mạng mới để bảo vệ các hệ thống đang được phát triển nhằm biến quốc đảo Sư tử trở thành một “quốc gia thông minh.”

Trung tâm mới sẽ do Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin (I2R), một bộ phận thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR) và trung tâm An ninh Thông tin thuộc tập đoàn ST Electronics đứng đầu.

Trung tâm sẽ nghiên cứu và phát triển năng lực giám sát mạng và an ninh mạng để bổ sung cho các nỗ lực an ninh mạng hiện tại ở Singapore.

Chủ tich A*STAR, ông Lim Chuan Poh nói: “Khi chúng ta muốn nâng cấp công nghệ và cơ sở hạ tầng năng lượng của mình, chính sự liên kết nối và tương thuộc ngày càng tăng giữa các hệ thống (quốc gia thông minh) khác nhau đang khiến chúng có thể trở thành mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng.”

Trước đó hai tuần, Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Singapore (IDA) đã thông báo kế hoạch lắp đặt 1.000 cảm biến, có thể trong chip máy tính hoặc camera giám sát, trên khắp Singapore vào cuối năm 2015.

Những cảm biến này, là một phần trong kế hoạch Nền tảng Quốc gia Thông minh của Singapore, sẽ hỗ trợ nhiều dự án của chính phủ, chẳng hạn như tăng cường giám sát những khu vực Little India hay Geylang, hay theo dõi tốt hơn nguy cơ tràn lũ trên sông Singapore.

Hệ thống này dự kiến giúp tiết kiệm ngân sách khi sẽ được nhiều cơ quan nhà nước sử dụng chung.

Ông Lim khẳng định: “Tăng cường an ninh cho các hệ thống này là một lĩnh vực trọng tâm trong bối cảnh chúng ngày càng trở nên giá trị hơn với chúng ta./.”

Việt Hải(Vietnam+)

Vietnam+