Thi tuyển quốc tế Phương án Kiến trúc Công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định

Nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất để đầu tư xây dựng tổ chức, cụ thể hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Sở Xây dựng Bình Định tổ chức thi tuyển quốc tế phương án kiến trúc công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định.

 

Thông tin thi tuyển:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển quốc tế phương án kiến trúc công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng Bình Định.

3. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

4. Mục đích thi tuyển:

Cuộc thi tuyển quốc tế phương án kiến trúc công trình bảo tàng tổng hợp Bình Định được tổ chức nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất để đầu tư xây dựng tổ chức, cụ thể hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

5. Yêu cầu:

 • Tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, thiết thực cho công trình Bảo tàng Bình Định, hướng đến xây dựng một công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc, hài hoà với cảnh quan xung quanh và quy hoạch chung; gắn kết, tiếp nối các đặc điểm văn hoá, lịch sử địa phương; ứng dụng kỹ thuật công nghệ và vật liệu xây dựng hiện đại, hiệu quả trong đầu tư, vận hành và bảo trì đáp ứng các tiêu chuẩn tiên tiến của Việt Nam và quốc tế.
 • Yêu cầu cuộc thi phải tổ chức phân tích, đánh giá các phương án đề xuất của các đơn vị tham gia dự thi trên cơ sở đó lựa chọn phương án tốt nhất làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo sự khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của Nhà nước và luật pháp quốc tế.

6. Thời gian tổ chức và nộp hồ sơ dự thi:

 • Công bố cuộc thi, đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông: 31/3/2022
 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ thi tuyển trực tiếp và trực tuyến: Từ 14 giờ 00 ngày 31/3/2022 đến 16 giờ 00 ngày 16/4/2022
 • Các đơn vị dự thi nhận toàn bộ tài liệu cuộc thi: 20/4/2022
 • Đơn vị thực hiện phương án (45 ngày): 20/4/2022 – 05/6/2022
 • Thời gian nộp phương án kiến trúc: 16 giờ 00 ngày 5/6/2022
 • BTC tổng hợp và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự tuyển: 05/6/2022-10/6/2022
 • Trưng bày triển lãm và Tổ chức chấm thi: 13/6/2022
 • Công bố kết quả cuộc thi và Báo cáo UBND Tỉnh: 26/6/2022

7. Thủ tục đăng ký dự thi

7.1 Đăng ký dự thi

Các đơn vị có nhu cầu tham gia dự thi sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đồng thời cả 2 phương thức:

 • Các đơn vị tư vấn thiết kế tự nguyện đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến tại link: http://cuocthi.tckt.vn/dangkybaotangbinhdinh (đăng nhập tài khoản Gmail để nộp hồ sơ)
 • Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện các hồ sơ bản gốc (đã ký, đóng dấu) đến văn phòng Ban tổ chức.
  Địa chỉ: Sở Xây dựng Bình Định, số 32 đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khi đăng ký dự thi, đơn vị dự thi phải nộp cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

7.2 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Hồ sơ đăng kí dự thi (gồm các danh mục qui định tại điều 5.1) cần nộp chậm nhất là 16h00 ngày 16/4/2022 đồng thời theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại:

 • Trực tuyến tại đường link: http://cuocthi.tckt.vn/dangkybaotangbinhdinh (đăng nhập tài khoản Gmail để nộp hồ sơ)
 • Bản cứng dữ liệu cần được nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện đến văn phòng Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên (không tính theo dấu bưu điện):
  • SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
  • Địa chỉ: Số 32 đường Lý Thường Kiệt, Tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Đầu mối tiếp nhận hồ sơ: Ông Trần Minh Quang – Phó Trưởng phòng Phòng QH – KT.  Điện thoại: 0947258889

7.3 Tiếp nhận nộp sản phẩm dự thi:

Đơn vị dự thi thực hiện bài dự thi từ ngày 20/4/2022 – 05/6/2022.

Sản phẩm dự thi nộp tại văn phòng Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 5/6/2022 tại:

 • SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
 • Địa chỉ: Số 32 đường Lý Thường Kiệt, Tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Đầu mối tiếp nhận hồ sơ: Ông Trần Minh Quang – Phó Trưởng phòng Phòng QH – KT.  Điện thoại: 0947258889

– Với những sản phẩm dự thi nộp qua đường bưu điện căn cứ theo dấu bưu điện gửi đến Ban tổ chức, tuy nhiên không chậm quá 3 ngày so với thời gian qui định.
– Ban tổ chức sẽ thực hiện việc lập biên bản bàn giao sản phẩm (trực tiếp hoặc thông qua email) nêu rõ: Thời gian nộp, Số lượng, Nội dung, Tình trạng sản phẩm. Đại diện BTC và người đại diện nộp sản phẩm cùng ký vào biên bản. Biên bản bàn giao sản phẩm được sao thành 02 bản: 01 bản gửi cho người đại diện nộp sản phẩm, 01 bản gửi cho Ban tổ chức lưu.

8. Giải thưởng:

 • 01 giải Nhất: 1.000.000.0000 VNĐ (Một tỷ đồng);
 • 01 giải Nhì: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng)

9. Trình tự tổ chức cuộc thi:

Sau khi đăng tải thông tin cuộc thi, Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký hồ sơ thi tuyển trong 15 ngày. Các tổ chức, cá nhân thực hiện phương án dự thi và nộp phương án dự thi theo thời gian quy định tại quy chế thi tuyển. Hội đồng thi tuyển chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, chuyển kết quả của cuộc thi tới Sở Xây dựng Bình Định (đơn vị tổ chức cuộc thi) và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

10.  Thông tin liên hệ:

 • Sở Xây dựng Bình Định; Số 32 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn.
 • Đầu mối cung cấp thông tin:
  + ThS. KTS. Trần Minh Quang – Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch- Kiến trúc, sở Xây Dựng Bình Định. Điện thoại: 094.725.8889.
  + ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương – Trưởng Ban Truyền thông, Tạp chí Kiến trúc- Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Điện thoại: 0916.555.198.

Thông báo thi tuyển:

Quy chế thi tuyển:

Phụ lục đính kèm:

Thông báo mời thi tuyển và quy chế thi tuyển bằng tiếng Anh:

© Tạp chí kiến trúc