Thông báo điều chỉnh thời gian Nộp hồ sơ và Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái, Thái Nguyên

Vừa qua, Công ty Cổ phần FECON Phổ Yên đã thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ và thời gian tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha), thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia có thêm thời gian chuẩn bị phương án dự thi. 

Cụ thể:

  1. Thời hạn hồ sơ: Điều chỉnh: Trước 16h ngày 17/08/2023
  2. Thời điểm đóng nộp hồ sơ: Điều chỉnh: 16h ngày 17/08/2023
  3. Tổ chức chấm, báo cáo, công bố kết quả, trao giải: Điều chỉnh 22/08/2023
  4. Công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc: Điều chỉnh 26/08/2023

Cuộc Thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên do Công ty Cổ phần FECON Phổ Yên tổ chức được phát động vào ngày 21/6/2023 trên Tạp chí Kiến trúc và cổng thông tin điện tử của Tạp chí. Nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, đảm bảo các chức năng, công năng cho công trình Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái.

Dự án khu đô thị Nam Thái 2.250 tỷ đồng về tay Fecon. Nguồn vietnamfinance.vn

Chi tiết Cuộc thi xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/thi-tuyen-phuong-an-kien-truc-nha-chung-cu-hon-hop-dich-vu-thuong-mai-va-o-du-an-khu-do-thi-nam-thai-thai-nguyen.html

Chi tiết công văn điều chỉnh: 

© Tạp chí kiến trúc