Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Trần Hưng Đạo

Nhằm tìm kiếm phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với cảnh quan, đáp ứng cao nhất các điều kiện cho việc thiết kế và lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trần Hưng Đạo, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Trân trọng kính mời các đơn vị thiết kế quan tâm tham gia!

Thông tin thi tuyển:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

2. Quy mô, cấp công trình, địa điểm xây dựng:

 • Quy mô, cấp công trình: Vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL), thép.
  Cấp công trình: Công trình giao thông cấp đặc biệt.
 • Địa điểm xây dựng: Quận Hoàn Kiếm – quận Hai Bà Trưng – quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có năng lực, chuyên môn phù hợp.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức và nộp hồ sơ dự thi:

6.1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển: Từ 14 giờ 00 ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021;
6.2. Thời gian nộp hồ sơ thi tuyển phương án kiến trúc: Từ ngày 20/12/2021 đến 16 giờ 00 ngày 12/01/2022;
6.3. Địa điểm tổ chức cuộc thi và nộp hồ sơ dự thi: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

  • Địa chỉ: Số 01 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;
  • Điện thoại: 024.32808899;
  • E-mail: pppp_bqldadtxdctgt@hanoi.gov.vn
  • Người liên hệ: Ông Lê Văn Sỹ – số điện thoại: 0983.314.768.

7. Hình thức đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:

 • Hình thức đăng ký dự thi: Các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp bằng văn bản hoặc e-mail đến đơn vị tổ chức cuộc thi.
 • Hồ sơ dự thi: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến đơn vị tổ chức cuộc thi.

8. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

 • 01 giải nhất: 800.000.000 đồng;
 • 01 giải nhì: 300.000.000 đồng;
 • 01 giải ba: 200.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ kinh phí: Các tổ chức, cá nhân dự thi được đánh giá, lựa chọn qua vòng sơ tuyển và được Hội đồng thi tuyển đánh giá là tuân thủ đầy đủ Quy chế thi tuyển, có phương án dự thi được đầu tư nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cuộc thi và đạt tối thiểu 60 điểm nhưng không đạt giải thưởng sẽ được nhận khoản kinh phí hỗ trợ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho mỗi tổ chức, cá nhân. Hỗ trợ tối đa 12 tổ chức, cá nhân không đạt giải.

9. Trình tự tổ chức cuộc thi: Tổ chức thi 2 vòng.

9.1. Vòng sơ tuyển:

 • Kế hoạch thi tuyển, Quy chế cuộc thi, Nhiệm vụ thiết kế sẽ được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, trang thông tin điện tử của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tạp chí Kiến trúc và một số phương tiện thông tin đại chúng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký vòng sơ tuyển.
 • Đây là công trình xây dựng kết hợp liên ngành, do đó Ban tổ chức khuyến cáo các nhà tư vấn có thể gửi Hồ sơ năng lực đến Ban Quản lý để được hỗ trợ kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu, trước khi thực hiện nộp hồ sơ vòng sơ tuyển (gồm Hồ sơ và phác thảo sơ bộ).
 • Sau khi đăng tải thông tin cuộc thi, Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký dự sơ tuyển vòng sơ tuyển cuộc thi trong 30 ngày. Sau khi kết thúc đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn dựa trên cơ sở hồ sơ năng lực và phác thảo sơ bộ của các đơn vị tư vấn. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả đến các đơn vị được tham gia vòng thi tuyển để triển khai chi tiết phương án dự thi.

9.2. Vòng thi tuyển:

Các tổ chức, cá nhân đã qua sơ tuyển thực hiện phương án dự thi và nộp phương án dự thi theo thời gian quy định. Hội đồng thi tuyển chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, chuyển kết quả của Cuộc thi tới Ban quản lý (đơn vị tổ chức cuộc thi) và báo cáo UBND Thành phố phê duyệt và trao giải thưởng.

10. Yêu cầu về đối tượng dự thi: Tất cả các cá nhân, tổ chức hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch tại Việt Nam và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn phù hợp với các quy định hiện hành được đăng ký tham gia cuộc thi.

10.1. Các tổ chức, cá nhân hoặc ít nhất một phía của liên danh để tham gia dự thi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Được phép hoạt động về lĩnh vực thiết kế công trình;
  • Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình giao thông (cầu) hạng I hoặc tương đương;
  • Đã hoàn thành thiết kế tối thiểu 01 công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt hoặc 02 công trình cầu đường bộ cấp I hoặc tương đương;
  • Đã tham gia thi tuyển tối thiểu 01 công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt hoặc 02 công trình cầu đường bộ cấp I hoặc công trình tương tự hoặc đã đạt giải tại một cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu đường bộ cấp I trở lên hoặc công trình tương tự;
  • Cá nhân chủ trì thiết kế kiến trúc phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc hạng I hoặc tương đương còn hiệu lực.
  • Cá nhân chủ trì thiết kế kết cấu phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông (cầu) hạng I hoặc tương đương còn hiệu lực.
  • Các tổ chức dự thi có thể liên danh để tham gia sơ loại thi tuyển; mỗi tổ chức tư vấn kiến trúc chỉ được tham gia vào một liên danh; các tổ chức tư vấn giao thông không bắt buộc áp dụng qui định này nếu không phải là bên trực tiếp triển khai phương án kiến trúc dự thi, có biên bản liên danh quy định một tổ chức chịu trách nhiệm chính. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, cơ quan tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

10.2. Những đối tượng không được tham gia dự thi:

   • Thành viên trong Hội đồng thi tuyển;
   • Thành viên của Ban Tổ chức cuộc thi;
   • Các cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.

10.3. Quy định về liên danh, tư cách thành viên:

  • Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến Cơ quan tổ chức cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (Vòng sơ tuyển). Trong văn bản thỏa thuận liên danh phải nêu rõ người đứng đầu liên danh; phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có).
  • Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Cơ quan tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.
  • Mỗi tổ chức chỉ được tham gia vào một liên danh.
  • Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia trong một đơn vị đăng ký dự thi. Các đơn vị tư vấn có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia để đảm bảo kết quả cuộc thi (Chuyên gia không được là thành viên hội đồng thi tuyển, tổ kỹ thuật, cơ quan tổ chức cuộc thi). Trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho cơ quan tổ chức. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị tư vấn nêu rõ trong bản danh sách các thành viên dự thi.

11. Thủ tục đăng ký, quy định về sản phẩm dự thi và nộp hồ sơ dự thi: Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 – Quy chế thi tuyển.

Tải tài liệu về cuộc thi, bạn đọc có thể tham khảo tại đường link sau: http://cuocthi.tckt.vn/tailieu_cautranhungdao

Chi tiết Thông báo mời thi tuyển:

Cho tiết Kế hoạch thi tuyển:

Chi tiết Quy chế cuộc thi:

Chi tiết Nhiệm vụ thiết kế:

Chi tiết Quyết định thành lập Hội đồng:

© Tạp chí Kiến trúc

Xem thêm: