Hội KTS Ninh Thuận Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2015-2020

1

Ngày 14/11/2014, tại Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội Hội KTS Ninh Thuận khóa II nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận và thống nhất Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ BCH Hội KTS Ninh Thuận khóa I; đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 với một số nội dung trọng tâm như sau:
– Tiếp tục thực hiện phương châm kiến trúc gắn với xã hội, tổ chức vận động KTS tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, làm tốt công tác tư vấn, phản biện góp ý quy hoạch, kiến trúc, góp phần tham gia vào hoạt động quản lý, xây dựng đô thị và nông thôn. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn xây dựng nhà ở nông thôn thông qua tham mưu ban hành các thiết kế mẫu nhà ở nông thôn, đô thị, phục vụ cho các đối tượng thu nhập thấp, người nghèo, vùng bão lũ, vùng đồng bào dân tộc Chăm, Raglay. Chú trọng công tác tham mưu xây dựng và cải tạo các không gian công cộn của thành phố, thị trấn và nông thôn hoàn thiện hơn về thẩm mỹ lẫn công năng;
– Tiếp tục thúc đẩy, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành địa phương trong phát triển kiến trúc xanh, đưa kiến trúc xanh trở thành một trong những yếu tố đặc thù riêng của kiến trúc Ninh Thuận;
– Xây dựng phát triển tổ chức Hội;
– Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và một số hoạt động khác.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu cử BCH Hội KTS Ninh Thuận khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các KTS: Đỗ Hữu Nghị (Chủ tịch), Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch), Lê Thị Nhuyên (Phó Chủ tịch), Nguyễn Văn Đương, Lê Mai Thảo, Kiều Tấn Thịnh, Nguyễn Anh Vũ (Trưởng Ban kiểm tra), Nguyễn Như Nguyên.