Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

backdrop-facebook-570x172_c

Sau 20 năm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) liên tục ghi nhận các thành tích của giới kiến trúc sư (KTS) trong nước cũng như sự đóng góp của các KTS quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.  GTKTQG 2014 nói chung đã được được thực hiện nghiêm túc với một số đổi mới tích cực. Sự lựa chọn các tác phẩm đạt giải kỳ này hy vọng sẽ là sự động viên đánh giá đúng đắn đối với công sức lao động sáng tạo, với tâm huyết, trách nhiệm của các KTS đối với nghề, với cộng đồng và môi trường sống; là sự cổ vũ cho sự phát triển của nền kiến trúc Việt Nam lành mạnh, tiên tiến trong giai đoạn tới.

Khác với các kỳ Giải thưởng trước ( thường xét chọn và trao giải Vàng, Bạc, Đồng chung cho tất cả các thể loại công trình, tác phẩm dự giải ), HĐGT năm 2014 đã xem xét, đánh giá các tác phẩm theo 16 nhóm thể loại riêng biệt. Giải Vàng được trao cho một tác phẩm tốt nhất, đáp ứng hầu hết các tiêu chí trong mỗi thể loại và Giải thưởng Hội đồng được trao cho một số tác phẩm nổi trội theo từng mặt riêng ở mỗi thể loại tương ứng. Giải thưởng Lớn là phần thưởng cao quý dành cho tác phẩm xuất sắc nhất trong toàn bộ các tác phẩm dự giải thuộc về công trình “Nhà Quốc hội” của gmp International GmbH.

Xem kết quả chính thức tại đây:

Download Kết quả GTKTQG 2014

Hội Kiến trúc sư Việt Nam