Thông báo về Diễn đàn Kiến trúc sư châu Á lần thứ 18 tại Thái Lan – tháng 11/2015

Diễn đàn Kiến trúc sư châu Á lần thứ 18 (ARCASIA Forum 18) sẽ được tiến hành cùng với Kỳ họp Đại hội đồng KTS Châu Á tại Ayutthaya, Thái Lan vào tháng 11/2015 với chủ đề “Future of the Past”.

Chủ đề “Tương lai của Quá khứ” nhằm khuyến khích những ý tưởng và đối thoại phản biện tại Diễn đàn ARCASIA 2015 “Khớp nối lại Quá khứ”. Đó không chỉ là vấn đề về địa điểm, về vai trò và sự hiện hữu của lịch sử trong bối cảnh tương lai, mà còn là vấn đề tìm kiếm định nghĩa, khái niệm và sự biểu đạt tự thân của quá khứ. Sự hiện diện và ý nghĩa của quá khứ trong nguyên lý thiết kế và thực tiễn hành nghề được biểu diễn thông qua những yếu tố vô hình và hữu hình trong hình thái lịch sử, truyền thống, khung cảnh và những công trình còn tồn tại ở môi trường xây dựng, ở các trường phái, phong cách, tri thức và công nghệ được tích luỹ và tiến triển qua thời gian.

Diễn đàn mời các tác giả gửi tham luận phân tích những vai trò đa dạng của lịch sử trong quá trình khớp nối quá khứ thông qua môi trường xây dựng. Các chủ đề và quy cách tham luận vui lòng theo hướng dẫn của BTC và gửi tới asaarcasia18@gmail.com trước ngày 30/4/2015.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin gửi thông báo này kèm theo thông báo gốc của BTC tới các hội viên Hội KTSVn quan tâm tham dự.

Thông báo gốc của BTC:
ARCASIA Students Competition