Thư chúc mừng của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Gửi cán bộ, viên chức và người lao động Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)

Chan dung Bo truong 1
Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) do Nhà nước trao tặng, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi gửi tới các cán bộ, viên chức và lao động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) qua các thời kỳ lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của VNCC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần hết sức quan trọng trong việc phát triển ngành xây dựng nói riêng và xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nói chung. Từ một Phòng Thiết kế thuộc Nha Kiến trúc, đến nay VNCC đã trở thành nhà tư vấn xây dựng hàng ̣ đầu của Việt Nam với đội ngũ cán bộ khoa học, kiến trúc sư, kỹ sư, nhân viên đông đảo. Đơn vị đã tham gia tư vấn thiết kế, giám sát nhiều công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình quan trọng của quốc gia, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế-xã hội và văn hóa. Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty.

Ho Chi Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh góp ý kiến về đề án quy hoạch thành phố Hà Nội trong cuộc họp của Hội đồng Chính phủ (1959)

Các đồng chí thân mến!
Trước yêu cầu phát triển đất nước trong những năm tới với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thời gian tới ngành xây dựng sẽ phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá, trong đó tập trung vào việc đổi mới và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội; quản lý phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Đặc biệt, phải tập trung nâng cao năng lực ngành xây dựng, nhất là năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học công nghệ trên các lĩnh vực của ngành. Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của tất cả các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, trong đó có VNCC. Thời gian tới, đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Việt Nam, trong đó cần tập trung nâng cao năng lực nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm từ khâu quy hoạch, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đến công tác giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, Tổng Công ty cần tập trung xây dựng năng lực để có thể có thể đảm đương các gói thầu tư vấn lớn, phức tạp, các hợp đồng tổng thầu,….

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành và đất nước.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Thân ái!

TRỊNH ĐÌNH DŨNG
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(Đã ký)