[01-2023] Kỷ niệm 75 năm Hội KTS Việt Nam

Danh sách Chuyên đề:

 1. Giải mã gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – Kỳ 1: Văn hóa trong Kiến trúc và sự dịch chuyển trong bối cảnh xã hội hiện đại
  KTS Hoàng Thúc Hào
 2. Người góp phần làm rạng rỡ kiến trúc Việt Nam hiện đại
  Đoàn Khắc Tình
 3. Phân tâm học và sáng tác kiến trúc
  Nguyễn Công Thiện
 4. Sự khác biệt giữa Kiến trúc và Điêu khắc
  TS. KTS Nguyễn Việt Huy – ThS. KTS Lê Thị Hồng Vân
 5. Những giá trị lịch sử và đương đại của mô hình nhà ở XHCN ở Việt Nam
  Trịnh Duy Luân
 6. Đề xuất quy hoạch tái cấu trúc khu vực trung tâm Hà Nội theo định hướng giao thông dựa trên cộng đồng – Phần 1
  KTS. Shinichi Mochizuki – Trần Quang Huy (dịch)
 7. Nghiên cứu tái thiết Điện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – (Phần 3: Chức năng của Điện Cần Chánh trong thiết kế kiến trúc cung điện Nguyễn)
  TS. KTS Lê Vĩnh An – ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung
 8. Trang trí mùa xuân thời Nguyễn ở Kinh thành Huế
  Tô Hải

Mời xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01 – 2023