[02-2023] Kỷ niệm 75 năm Kiến trúc Việt Nam
Danh sách Chuyên đề: Giải mã gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – Kỳ 2: Văn hóa trong Kiến…
[01-2023] Kỷ niệm 75 năm Hội KTS Việt Nam
Danh sách Chuyên đề: Giải mã gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – Kỳ 1: Văn hóa trong Kiến…
Không gian truyền thống trong kiến trúc nhà ở nông thôn đương đại Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ
Trước năm 1954, nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, dù là nhà giàu hay nghèo, cũng chủ yếu là…
Giá trị truyền thống trong nhà ở nông thôn đương đại
Trước thực trạng của nhà ở nông thôn hiện nay, giới KTS đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải…
Ứng dụng BIM trong lắp ghép thấp tầng: Tương lai cho kiến trúc nông thôn thời kỳ công nghệ số?
Kiến trúc nông thôn đang bị bỏ quên Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và 9…
Kiến trúc nông thôn Việt Nam – Phát triển và hội nhập
Nông thôn Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng ven biển đến trung du miền núi,…
Tạp chí Kiến trúc số 02-2022
Bạn đọc thân mến, Tiếp tục xây dựng, phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu…
Vai trò của “nơi chốn” trong kiến trúc nông thôn mới
Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn đổi thay…
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính: Kiến trúc nông thôn đang tự phát
“Kiến trúc nông thôn hiện nay là một nền kiến trúc hầu như tự phát, ít được hướng dẫn về…
Làm cho một người, nghĩ đến mọi người
Đã nhận lời với Tạp chí Kiến trúc viết về công trình HOUSE của Đoàn Thanh Hà và H&P Architects,…
Về vấn đề Hệ giá trị văn học nghệ thuật dân tộc và hiện đại Việt Nam & vận trù vào lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc (Phần 2)
Chúng ta điều hiểu rằng cùng với khoa học, nghệ thuật là dấu vết rõ rệt nhất mà loài người…
Những mảng tối của kiến trúc nông thôn
Qua 30 năm đổi mới, và sau hơn 10 năm thực hiện đề án nông thôn mới (2009 -2019), nông…