Danh mục chuyên đề:

 1. Cách tiếp cận nào với TP thông minh?
  TS Nguyễn Hồng Ngọc
 2. Đà Nẵng và cơ hội xây dựng TP thông minh?
  KTS Nguyễn Hữu Thái
 3. Những chiều kích của đô thị thông minh
  PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa
 4. TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Trọng tâm của đô thị thông minh là con người, sau đó mới đến quản lý công nghệ
  PV
 5. Bình Dương và tiến trình xây dựng TP thông minh
  Ths.KTS. Huỳnh Văn Minh
 6. TPHCM và định hướng xây dựng TP thông minh
  Nguyễn Đăng Sơn
 7. Ai xây thành phố tương lai
  Nhà báo Jurgen Moises

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 06-2017