[06-2021] Kiến trúc trẻ Việt Nam: Chủ động sáng tạo và hội nhập

Danh mục chuyên đề:

 1. Nửa thế kỷ kiến trúc Việt Nam – Điểm xuyết những thành quả và vai trò Tiên phong – Sáng tạo
  TS.KTS Phan Đăng Sơn
 2. Quá trình hội nhập với thế giới của Kiến trúc Việt Nam sau năm 1975 – Hành trình của thế hệ trẻ qua các giải thưởng quốc tế: Từ những giấc mơ trên giấy đến công trình thực tế.
  KTS Trương Ngọc Lân
 3. Kiến trúc, tuổi trẻ và sáng tạo, đột phá
  TS.KTS Trần Thanh Bình
 4. Phong trào hoạt động KTS trẻ: Đổi mới để tích cực hội nhập
  KTS. Nguyễn Thu Phong

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 06-2021