[08-2019] Nhà ở cao tầng xanh

Danh mục chuyên đề:

  1. Thiết kế kiến trúc nhà cao tầng theo Tiêu chí Kiến Trúc Xanh của Hội KTS Việt Nam
   Phạm Đức Nguyên
  2. Phát triển nhà ở cao tầng xanh trong những đô thị bền vững ở Việt Nam
   Hoàng Mạnh Nguyên
  3. Lựa chọn mô hình kiến trúc xạnh cho nhà chung cư cao tầng
   Nguyễn Như Hoàng
  4. Premier Door thổi hồn cho không gian sống mới
  5. Tuần lễ Kiến trúc xanh 2019: Nâng cao nhận thức về một môi trường sống xanh và bền vững
   Trúc Linh (thực hiện)

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 08-2019