[11-2020] Di sản là nền tảng phát triển của thành phố sáng tạo

Danh mục chuyên đề:

 1. Thiết kế không gian sáng tạo – Coi trọng các giá trị văn hóa và con người
  Thu Vân
 2. Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội
  TCKT
 3. Di sản là nền tảng của một thành phố sáng tạo
  Nguyên Hạnh Nguyên
 4. Bảo tồn các di sản đô thị, nông thôn theo hướng bảo tồn thích ứng
  Phạm Hùng Cường
 5. Đô thị di sản – Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và gợi mở cho công tác bảo tồn di sản đô thị ở Việt Nam
  Hồ Hải Nam – Trần Trúc Ly

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 11 -2020