[12-2019] Dấu ấn Kiến trúc 2019

Danh mục chuyên đề:

  1. Dấu ấn Kiến trúc 2019
   TCKT
  2. 2019 một năm sôi động của TCKT
   Nguyễn Ánh Dương
  3. FINKO Architects: Giá trị lớn nhất là sự chân thực, trí tuệ và khát vọng
   Anh Đức
  4. Think Playgrounds – Cần những sân chơi sáng tạo cho việc thiết kế không gian công cộng tại Việt Nam
  5. Cuộc thi – Giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế 2019
   An Du

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 12 -2019