[10-2018] Di sản Kiến trúc trong cuộc sống đương đại

Danh mục chuyên đề:

  1. Di sản là gì dưới góc nhìn của một nhà kinh tế
   Martin Rama
  2. Bảo tồn di tích, từ nghịch lý đến cơ sở khoa học
   Lê Thành Vinh
  3. Nhận diện giá trị di sản trong công tác bảo tồn
   Phạm Hùng Cường
  4. Di sản kiến trúc Sài Gòn – TPHCM từ góc nhìn văn hóa – xã hội
   TS Nguyễn Thị Hậu
  5. Bảo tồn trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh
   Nguyên Hạnh Nguyên
  6. 13 công trình Di tích quốc gia và vấn đề bảo tồn
   Sở VHTT HÀ nội
  7. Vai trò của khoa học di sản trong thực hành bảo tồn
   Phạm Tuấn Long
  8. Diễn đàn KTS: Di sản kiến trúc trong đời sống xã hội
   TCKT
  9. Những câu chuyện khóc – cười của nghiệp tu bổ di tích
   Trần Quang Trung

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 10-2018