Trong những năm qua, mối quan hệ giữa khoa học và bảo tồn ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu khoa học để hiểu các tài liệu lịch sử và định hướng các cách thực hành bảo tồn ngày càng được xem là một bước quan trọng để đảm bảo các kết quả lâu dài tích cực cho văn hóa. Sự phát triển của khoa học di sản được đặt trong sự tham chiếu cụ thể để công việc bảo tồn được làm một cách đúng nhất. Vai trò của khoa học trong việc xây dựng triết lý và thực hành bảo tồn được thảo luận, các rào cản đối với việc bảo tồn được xác định rõ ràng, các khuyến nghị khoa học về di sản được áp dụng. Hy vọng rằng những khuyến nghị này, nếu được thực hiện, sẽ giúp cân bằng nhu cầu của các KTS, các nhà khoa học. Điều này nhằm khuyến khích và tăng cường sự hợp tác giữa các nhà khoa học và các KTS làm bảo tồn.

Khoa học di sản là một ngành học, nhiều cơ quan văn hóa có một bộ phận nghiên cứu khoa học nghiên cứu về thực hành bảo tồn. Trong thế kỷ qua, nhiều tổ chức đã kết hợp các phòng thí nghiệm như là một phần của quá trình giám sát, nghiên cứu bảo tồn, điển hình như trong các bảo tàng. Ví dụ như phòng thí nghiệm tại Bảo tàng Staatliche (Berlin) mở năm 1888; Bảo tàng Anh ở London (năm 1919); các phòng thí nghiệm trong các bảo tàng tăng sau Thế chiến I và một lần nữa sau Thế chiến II… Bảo tàng Lịch sử Scotland và Di sản Anh trong những năm gần đây đã sử dụng các phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại với mục đích tìm hiểu sự phân hủy vật liệu xây dựng, thử nghiệm các hợp chất bảo tồn mới và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các công trình bảo tồn. Các tổ chức này làm việc với một cộng đồng học thuật quốc tế, giữ được sự quan tâm mạnh mẽ trong việc hiểu các tài liệu lịch sử, quá trình biến đổi và bảo tồn của họ nhằm tăng sự hiểu biết về di sản vật chất ở cấp độ cơ bản. “Khoa học bảo tồn” tồn tại trong nhiều thập niên dưới hình thức này trước khi sự xuất hiện của thuật ngữ “khoa học di sản”. Giovanni Urbani [1] cho rằng: Nghiên cứu bảo tồn nên phát triển thành một ngành khoa học độc lập, vì các nhà khoa học chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phi di sản như vật lý hay hóa học sẽ chỉ xem xét các bộ phận cấu thành của một phần tài sản văn hóa chứ không phải các khía cạnh khác (như đánh giá thẩm mỹ hoặc giá trị di sản). Sự tiến bộ đáng kể đã diễn ra trong ba thập kỷ kể từ lập luận của Urbani; GS Matija Strlic[2] đã đưa ra một cơ sở lý thuyết cho khoa học di sản dựa trên một loạt các cơ sở xem xét bản chất của mối quan hệ giữa nghiên cứu và giá trị di sản.

Phòng thí nghiệm Polymateric (dành riêng cho việc bảo vệ và nâng cao một trong những bộ sưu tập dân tộc học có giá trị nhất trên thế giới), được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học của Bảo tàng Vatican

Những cân nhắc cơ bản bảo tồn để không bị cô lập

Tôn trọng niên đại, các lớp phủ trên bề mặt hiện vật là những cân nhắc để bảo tồn, vì các lớp phủ được coi là có tính thẩm mỹ và lịch sử. Nghiên cứu có vai trò quan trọng trong vấn đề này, chẳng hạn như đảm bảo rằng kỹ thuật làm sạch không quá tích cực. Kỹ thuật làm sạch có thể phá hủy lớp vỏ bọc để làm cho vật liệu trông giống như mới. Việc làm sạch đá bằng phương pháp không phù hợp trong thế kỷ 20 đã cho phép các tòa nhà mất đi lớp vỏ lịch sử của họ và trong một số trường hợp, bị đổi màu. Do đó giữ lại lớp vỏ lịch sử được làm nổi bật. Tương tự như vậy, nghiên cứu xe cộ trên sắt rèn lịch sử đã tìm cách phát triển một phương pháp làm sạch sẽ không làm gián đoạn lớp oxit hình thành trên bề mặt sắt theo thời gian, chứng minh rằng thử nghiệm khoa học có thể dẫn đến kết quả tích cực từ việc làm sạch sẽ không gây hại đáng kể giá trị di sản của vật thể hoặc tòa nhà

Nghiên cứu khoa học có thể góp phần đảm bảo việc áp dụng các giá trị đạo đức vào bảo tồn. Khi xem xét tính xác thực, khả năng phân biệt giữa vật liệu gốc và sửa chữa sau là quan trọng. Trong nhiều trường hợp, thiết bị khoa học có thể không cần thiết, ví dụ: Sửa chữa bằng vật liệu nhựa từ nửa sau của thế kỷ 20 trên một tòa nhà có niên đại từ nhiều thế kỷ sẽ được phân biệt với một học viên có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối với các hình thức khác, khi các biện pháp được thực hiện để đảm bảo việc sửa chữa không thể phân biệt được với vật liệu ban đầu, các phương pháp khoa học có thể cần thiết để cung cấp một thứ nguyên liệu bổ sung cho thông tin có sẵn. Một ví dụ về việc sử dụng khoa học để thiết lập tính xác thực là việc xác định kính cửa sổ nguyên thủy trong các tòa nhà lịch sử sử dụng tia X quang học.

Faulhaber Fab Lab được thành lập tại G. WIZ (Bảo tàng tự nhiên) vào tháng 5 năm 2011. Hiện tại chỉ có 150 phòng thí nghiệm như thế này trên thế giới và Phòng thí nghiệm Fab của Sarasota tại G. WIZ là nơi đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Hoa Kỳ.

Bảo tồn tôn tạo công trình di sản, nhân rộng hoặc phục hồi đã tồn tại dưới nhiều hình thức trong nhiều thế kỷ. Jukka Jokilehto(3) chi tiết sự phát triển của các triết lý xây dựng quốc tế từ thời Phục hưng Ý đến thế kỷ 20. Hiện nay, việc sửa chữa các tòa nhà lịch sử và di tích nên được thực hiện với hiểu biết và cơ sở trong việc xây dựng triết lý bảo tồn. Điều lệ quốc tế của Hội đồng Quốc tế về Di tích và Trang web (ICOMOS), bản tuyên ngôn của Hiệp hội Bảo vệ Tòa nhà Cổ (SPAB) và các ấn phẩm khác đã được phát triển và cập nhật theo thời gian để đáp ứng các ý tưởng phát triển đằng sau bảo tồn nhạy cảm. Forster thảo luận về đạo đức và nguyên tắc đằng sau việc xây dựng triết lý bảo tồn để sửa chữa nề, chúng được liệt kê dưới dạng:

  • Đạo đức: Tính xác thực, chính trực, tránh phỏng đoán, tôn trọng tuổi tác và patina (là một lớp mỏng hình thành trên bề mặt đồ đồng, các kim loại tương tự hoặc một số loại đá nhất định và đồ nội thất bằng gỗ) lịch sử, tôn trọng sự đóng góp của mọi thời kỳ, liên kết không thể tách rời với thiết lập, quyền của cộng đồng bản địa;
  • Nguyên tắc: Can thiệp tối thiểu, tính dễ đọc (tính trung thực và phân biệt), mate-rials (vật liệu tương đồng) và kỹ thuật sử dụng thích hợp, sự đối lập, tính bền vững.
Phòng thí nghiệm tại Bảo tàng Nghệ thuật Worcester (USA) duy trì một cam kết mạnh mẽ cho sự đổi mới và đào tạo việc bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật

Lồng ghép khoa học di sản như một phần của trải nghiệm

Di sản tổng thể Khoa học bảo tồn là một khía cạnh ngày càng quan trọng của công tác bảo tồn. Trong mỗi trường hợp có thể xảy ra, các khía cạnh điều tra về bảo tồn cũng cần được nhấn mạnh, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển khoa học di sản và nâng cao hiểu biết của công chúng về các quyết định quan trọng liên quan đến bảo tồn như thế nào. Nguyên tắc này liên quan trực tiếp đến mục tiêu chiến lược của Chiến lược Khoa học Di sản Quốc gia để chứng minh sự công khai và tăng cường hỗ trợ cho khoa học di sản, nâng cao chất lượng và kết quả của công việc đó. Những khuyến nghị này phù hợp với cơ sở khoa học được thiết lập để phục vụ công tác bảo tồn.

Chú thích
[1]. Giovanni Urbani (ngày 26 tháng 3 năm 1900 – ngày 17 tháng 9 năm 1969) là một Hồng y người Ý của Giáo hội Công giáo La Mã.
[2]. Giáo sư Khoa học Di sản – Trường Bartlett Env, Năng lượng & Tài nguyên Khoa Môi trường Xây dựng –Vương quốc Anh
[3]. kka Jokilehto trước đây là Trợ lý cho Tổng giám đốc ICCROM, nơi ông đã dành hơn 25 năm làm việc trên tất cả các khía cạnh của bảo tồn kiến trúc. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Đào tạo Quốc tế của ICOMOS, và trước đó đã hoạt động với UNESCO và Công ước Di sản Thế giới.

KTS Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 10-2018)