Danh mục chuyên đề:

  1. Sự hấp dẫn của không gian công cộng
   GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
  2. Không gian công cộng trong quy hoạch cảnh quan
   và phát triển bền vững
   TS.Nguyễn Quang
  3. Tính tùy biến và tính tương tác của nghệ thuật công cộng trong không gian đô thị
   TS.KTS Nguyễn Quang Minh
  4. Thành phố sáng tạo và Nghệ thuật công cộng
   Tạ Anh Dũng
  5. HS Lương Xuân Đoàn: Nghệ thuật công cộng – Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại
   Bích Vượng
  6. Nghệ thuật công cộng – Quy chế và bản sắc
   Họa sỹ Lê Thiết Cương

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 05-2018