[06-2018] Phòng chống cháy nổ trong công trình kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

  1. Sự phát triển của công nghệ an toàn cháy và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam
   GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
   Định Công Hưng, Đặng Văn Cường
  2. QCVN 06:2010/BXD và công tác PCCC các công trình xây dựng tại Việt Nam
   TS.KTS Nguyễn Tất Thắng
  3. Phòng cháy chống cháy trong đô thị: Từ các văn bản pháp lý đến thực tiễn
   TS.KTS Lê Thị Bích Thuận
  4. Nguy cơ hỏa hoạn qua góc nhìn khác
   KTS Cổ Minh Tâm
  5. Công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
   ThS. KTS Phạm Tuấn Long
  6. Vấn đề cháy nổ ở các công trình chuyển đổi công năng
   TS Nguyễn Minh Hòa
  7. Một số ý kiến về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và các công trình xây dựng
   ThS.KTS Nguyễn Trung Dũng
  8. Phòng chống ngạt khi cháy nổ nhờ ống thu khói tự nhiên cho mỗi căn hộ và công trình cao tầng
   Đỗ Thụy Đằng

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 06-2018

Tạp chí Kiến trúc Số 06-2018
Tạp chí Kiến trúc Số 06-2018