[07-2018] Kiến trúc trong Thế giới Công nghệ

Danh mục chuyên đề:

   1. Bim và computational design
    KTS Trần Quang Huy
   2. Mô phỏng năng lượng công trình với Revit –
    Một lối đi mới dành cho KTS
    KTS Ngô Quang Tâm – TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn
   3. Phép biến đổi Topology trong thiết kế kiến trúc
    ThS.KTS Nguyễn Thị Minh Thùy
   4.  
   5. Công nghệ vay mượn – Kiến trúc vay mượn
    KTS Ngô Kiến Nam

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07-2018

Tạp chí Kiến trúc số 07-2018
Tạp chí Kiến trúc số 07-2018