Luật Hành nghề Kiến trúc sư

Danh mục chuyên đề:

  • Tôi Tìm Hiểu Về Luật Kiến Trúc SưTrích tham luận: “Hội thảo Xây dựng Luật KTS” tại TP Hồ Chí Minh Một lần chạy xe trên đường tôi chợt nghĩ: “Nếu không có Luật giao thông thì xe cộ sẽ lưu thông như thế…

  • Để Có Được Chìa Khóa Vàng “Luật Kiến Trúc Sư”Sự cần thiết phải có Luật KTS  KTS là một trong nhóm ba chủ thể trong xã hội cần phải có Luật để điều chỉnh hành vi : Bác sỹ, Luật sư, KTS. Hành vi, hành động…

  • Tạn Mạn Chuyện Luật Kiến TrúcTôi đang hoài nghi về một “mối tình” 30 năm của tôi – “Tình Kiến trúc”.  Một công việc tôi theo đuổi trên 30 năm với đầy đủ cay đắng ngọt bùi. Tôi thuộc loại lạc quan…