[01-2019] Truyền thông trong lĩnh vực Kiến trúc: Xu hướng – chiến lược và thực hành

Danh mục chuyên đề:

  1. TCKT và những thay đổi trong chiến lược truyền thông
   ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương
  2. Diễn đàn: Xu hướng – Chiến lược & Thực hành truyền thông trong lĩnh vực kiến trúc
   Thảo Nguyên
  3. Kiến tạo một triết lý kiến trúc bằng truyền thông
   KTS. Nguyễn Trương Quý
  4. 5 nguyên tắc truyền thông cho công ty kiến trúc
   Vương Đạo Hoàng
  5. Truyền thông kiến trúc đồng hành với truyền thông hiện đại
   KTS. Trần Huy Ánh
  6. Báo chí và công tác bảo tồn di sản ở TPHCM
   Nguyễn Thị Hậu

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01-2019