Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

gtktqg2012

 Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục đích:

– Thúc đẩy sáng tạo kiến trúc.

– Tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc.

– Góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc.

Quyết định ban hành điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014:

Bản PDF:

Download (PDF, 134KB)

Bản Word:

Download (DOC, 26KB)

Dưới đây là điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014:

Bản PDF:

Download (PDF, 192KB)

Bản Word:

Download (DOC, 65KB)

Hội Kiến trúc sư Việt Nam